El cost del tractament de la fracció resta segueix augmentant

Els tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals per a l'any 2020 són de:

· 47,10 €/ tona: Cànon sobre la deposició controlada de residus municipals.

· 23,60 €/ tona: Cànon sobre la incineració de residus municipals.

A més, d'acord amb l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020, el cost del cànon seguirà augmentant entre els anys 2021 i 2024, segons es mostra a la gràfica adjunta.

Evolució del cànon de residus

#cànon #residus #dipòsit #incineració #Tn

Posts Destacats
Posts Recents
Arxiu