Equip

Jordi Llop Perelló és professional independent especialista en gestió de residus i serveis urbans.

 

Compta amb una estructura d'empreses col·laboradores i professionals independents que activa en funció dels requeriments concrets de cada projecte.

Jordi Llop Perelló

Enginyer Químic

Graduat Superior en Tecnologies del Medi Ambient

 

Tel. 685 163 822

jllop@jordillop.cat

Veure CV

Professionals Independents

Marta Sas Castilleja

Llicenciada en Ciències Ambientals

Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica

Mar Maté Estivill

Llicenciada en Ciències Ambientals

Tècnica de Residus i Educadora Ambiental.

Empreses Col·laboradores 

Comptem amb el suport de consultories tècniques especialitzades en els residus i l'economia circular a fi i efecte de donar sortida als projectes de més envergadura.