Els clients

Els clients als quals prestem servei són empreses de serveis urbans, així com els organismes públics que tenen la competència i obligació de prestar serveis de recollida de residus i neteja viària.

 

Concretament hem treballat per: